agenda ALV: dinsdag 23 november 2021 20.00 uur

Wil je ook weten wat er allemaal speelt op hdm? Woon dan online op dinsdag 23 november 2021 om 20.00 uur de ALV bij. Door de huidige corona maatregelen is de ALV opnieuw via Teams te volgen. Aanmelden kan via dit Google-formulier!

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Ingekomen stukken

4. Notulen van de ALV van 8 juli 2021 (notulen achter de inlog)

5. Financieel verslag van HHV hdm over het seizoen 2020-2021

6. Financieel verslag van Stichting Sportcomplex Groenendaal over het seizoen 2020-2021

7.  Verslag van de Kascommissie

8. Advies van de Kascommissie
Met betrekking tot decharge aan het bestuur van HHV hdm en advies van de Kascommissie aan de algemene ledenvergadering over het financieel jaarverslag van SSG.

9.  Samenstelling bestuur hdm gewijzigd
Maureen Luijk treedt af als bestuurslid Tophockey Jeugd. Het bestuur stelt voor te benoemen Simon Yntema als opvolger. Niels Jongbloed treedt af als bestuurslid mini’s en het bestuur stelt voor te benoemen Christiaan Swierenga als opvolger.

10. Samenstelling bestuur Stichting Sportcomplex Groenendaal
Binnen het bestuur van SSG vindt een wijziging plaats. Joost Timmerman, penningmeester, treedt af en Liesbeth de Groot-Meijer volgt hem in de functie van penningmeester op.

11. Mededelingen van het bestuur

12. Rondvraag

13. Sluiting

ALV & jaarverslag Overzicht