nieuwe data voor de scheidsrechter toets bekend

Er staan tot de winterstop zeven nieuwe scheidrechter toetsen ingepland. Ouders en (jeugd-)leden kunnen zich vanaf nu inschrijven.

Belangrijk: maak de €12,50 voor het examen uiterlijk 7 dagen voor de toets over op NL40RABO0122188101 tnv HDM onder vermelding van de naam van de deelnemer en de datum van de toets.

De data zijn:

  • maandag 12 september, 20.00 uur (inschrijven niet meer mogelijk)
  • dinsdag 4 oktober, 19.00 uur (inschrijven niet meer mogelijk)
  • vrijdag 7 oktober, 19.00 uur (inschrijven niet meer mogelijk)
  • woensdag 2 november, 19.00 uur
  • maandag 7 november, 19.00 uur
  • donderdag 8 december, 20.00 uur
  • woensdag 14 december, 20.00 uur

Het examen wordt digitaal afgenomen en kan vanuit huis worden gemaakt.

Ouders van HDM leden dienen zich als vrijwilliger in te schrijven bij de HDM-administratie voordat zij het aanmeldformulier voor de scheidsrechter toets kunnen versturen.

Voor meer informatie over de nieuwe toets kijk je op deze pagina. https://www.hdmonline.nl/index.php?page=6583&sid=3

 

 

Nieuws Overzicht