agenda ALV: dinsdag 29 november 2022 20.00 uur

Wil je ook weten wat er allemaal speelt op HDM? Kom dan op dinsdag 29 november 2022 om 20.00 uur naar de ALV! Meld je aan via: https://forms.gle/EEWgyWdzmxvXDGgj8.

De agenda voor de ALV luidt als volgt:

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Ingekomen stukken

4. Notulen van de ALV van 31 mei 2022
(achter de inlog)

5. Financieel verslag van HHV HDM over het seizoen 2021-2022

6. Financieel verslag van Stichting Sportcomplex Groenendaal over het seizoen 2021-2022

7. Verslag van de Kascommissie

8. Advies van de Kascommissie
Met betrekking tot decharge aan het bestuur van HHV HDM en advies van de Kascommissie aan de algemene ledenvergadering over het financieel jaarverslag van SSG.

9. Samenstelling bestuur HDM gewijzigd
Hein Hoogduin treedt af als bestuurslid Tophockey en Commerciële zaken. Het bestuur stelt voor te benoemen als opvolgers Mattijs Manders als bestuurslid Tophockey en Menno Boermans als bestuurslid Commerciële zaken.

10. Samenstelling bestuur Stichting Sportcomplex Groenendaal Binnen het bestuur van SSG hebben geen wijzigingen plaatsgevonden.

11. Mededelingen van het bestuur

12. Rondvraag

13. Sluiting

ALV & jaarverslag Overzicht