waardering voor positieve effecten: Positiviteit Scoort!

CIE SPORTIVITEIT & RESPECT - We zijn als HDM’ers heel trots op dit filmpje, waarin teambegeleiders hun ervaringen met Positiviteit Scoort delen. Positiviteit Scoort is een eenvoudig en effectief programma, gericht op spelplezier en positieve ontwikkeling, op het bevorderen van opbouwende betrokkenheid en positief gedrag langs de lijn, met respect voor scheidsrechter en coach.

Want plezier is de belangrijkste reden om te gáán sporten en te blíjven sporten. En plezier is de basis voor positieve ontwikkeling. Doel is dat alle HDM-teams gaan meedoen met Positiviteit Scoort.  Zie hier hoe het werkt

Positiviteit Scoort stelt de speler centraal en heeft de spelers zelf gevraagd wat zij fijn vinden langs de lijn. In de speciaal hiervan gemaakte filmpjes zeggen de spelers dat ze opbouwende betrokkenheid van de ouders en positieve aanmoediging belangrijk vinden. ‘Ouders kunnen de sfeer bepalen’, van Welkom t/m Vertrek. Zo worden ouders door de kinderen zelf gemotiveerd om zich in te zetten voor de club en om hun kind te stimuleren om te blijven sporten. (meer filmpjes Positiviteit Scoort )

 

De spelers geven vervolgens een compliment aan het andere team met de Blauwe Kaart. Op deze kaart schrijven kinderen waarom de tegenstander sportief en respectvol was. Dit zorgt voor een extra focus op plezier en sportiviteit. Positiviteit Scoort heeft de Nationale Sportinnovatie-prijs gewonnen (ZonMw 2019). Positiviteit Scoort vervult een voorbeeldrol: het staat voor met elkaar omgaan met Sportiviteit & Respect en Fair Play en draagt bij aan saamhorigheidsgevoel.

Effectief en met toekomst:

Omdat Positiviteit Scoort de ZonMw Sportinnovatieprijs heeft gewonnen, heeft de Haagse Hogeschool onderzoek gedaan en heeft een Kinder&Jeugdpsycholoog interviews gehouden. Ook zij concluderen dat dit een waardevol programma is met toekomst. Groot effect op de club zal vooral zichtbaar worden, als het club-breed wordt doorgevoerd.  Positiviteit Scoort is eenvoudig en laagdrempelig (“Je bent er toch!”). Het is een voorbeeld van samenwerken aan een Positieve Sportcultuur. Door de bezoekers zowel gastvrij Welkom te heten als ook te bedanken, de Blauwe Kaart en samen na afloop wat drinken met elkaar, maakt de cirkel rond: dat is van Welkom t/m Vertrek: Positiviteit Scoort.

Samen maken we het leuk!

Downloads:

sportiviteit & respect Overzicht