stappenplan van welkom tot en met vertrek

CIE S&R - We hebben als commissie samen met het wedstrijdsecretariaat een verkort document samengesteld voor coaches en teammanagers; het HDM Stappenplan hockeywedstrijden. Het draait om het creëren van een goede sfeer, spelplezier en zelfvertrouwen, zodat iedereen zich positief kan ontwikkelen. Hieronder het stappenplan:

Voorafgaand aan de wedstrijd:
•   Verzamelen op HDM: op afgesproken tijd. Keeper helpen met tas en aankleden.
•   Haal de HDM Blauwe Kaart bij de Infobalie

•  Welkom: ontvang en begroet elkaar (ook begeleiders en ouders tegenstander). Nodig bezoekende team meteen uit om na de wedstrijd met de teams samen wat te drinken in het clubhuis.

•   Teambespreking: team en coach bespreken aandachtspunten voor de wedstrijd; Sportiviteit & Respect, opstelling, wisselschema etc.

•   Inlopen en inspelen voor de wedstrijd (deel die veldruimte eerlijk met de teams onderling). Sproeien indien nodig

•   DWF: Voordat de wedstrijd begint aanvinken van alle spelers

•   Scheidsrechters ontvangen op het veld waar de wedstrijd gespeeld gaat worden. Afspraken rondom Toss-moment op middenstip: scheidsrechters, aanvoerders en coaches

•   Shake Hands: startritueel voorafgaand aan de wedstrijd, met scheidsrechters, spelers en coaches.

Tijdens de wedstrijd:
•   Sportiviteit & Respect ‘vanzelfsprekendheden’ : Alle betrokkenen houden zich hieraan (zoals:‘Respecteer elkaar op en om het veld’ en ‘Fatsoenlijke taal is heel normaal’).

•   Positief coachen en Positief gedrag op en om het veld door alle aanwezigen.

In de rust:
•    Teamoverleg met spelers en coach, water drinken en eventueel een pauze-snack.
•    Zo nodig overleg met scheidsrechters over bijzonderheden tijdens de wedstrijd.

Na de wedstrijd:
•    Elkaar bedanken tegenstanders, scheidsrechters, coaches

•    Nabespreking houden naast het veld

•    DWF: Scheidsrechters krijgen van de teammanager de wedstrijdcode; scheidsrechters vullen direct na de wedstrijd het DWF in en de coaches keuren de stand goed.

•   Keeper helpen en alle spullen en maskers in de tas, Dug-out schoon en leeg achterlaten; als team samen het veld af.

•    De HDM Blauwe Kaart: het HDM-team schrijft compliment voor de tegenstander op de HDM Blauwe Kaart, teammanager/coach maakt er een foto van en appt de foto aan de Lijnco: deel in Blauwe Kaart appgroep.

•    Teams samen afsluiten: Beide teams gaan samen wat drinken in het clubhuis en het HDM-team overhandigt de HDM Blauwe Kaart aan de tegenstander.

•    Iedereen met een goed gevoel naar huis.

Nieuws Overzicht