parkeren van (bak)fietsen op HDM

CLUBMANAGER - Aan de start van het seizoen vragen wij graag weer jullie aandacht voor het volgende: het HDM-complex moet te allen tijde bereikbaar zijn voor de hulpdiensten. Dus: het parkeren van fietsen/scooters bakfietsen is uitsluitend toegestaan tot vlak voor de bocht bij het LST hek.

Ook de ruimte voor de loodsen achter het miniveld is niet bedoeld om bakfietsen neer te zetten. Keepers moeten daarlangs kunnen en de deuren van de loodsen moeten bereikbaar zijn, omdat het onderhoudsmateriaal daar in staat.

Als er geen ruimte meer is binnen de hekken, dan is het een kleine moeite om langs de groenstrook bij de rugby de bakfietsen te parkeren en het laatste stukje te lopen.

Zet fietsen dus altijd in de rekken (en ook niet op de opritplek voor mindervaliden). Indien er op het terrein geen plek meer is voor bakfietsen, zet deze dan buiten het terrein.

Laten we het HDM-complex te allen tijde vrij houden voor hulpdiensten. HDM zijn wij samen, ook wat betreft bereikbaarheid!

 

 

 

Nieuws Overzicht