agenda voor de ALV van 28 november 2023

Wil je ook weten wat er speelt op HDM? Kom dan op dinsdag 28 november om 20.00u. naar de algemene ledenvergadering. Graag van tevoren even aanmelden. Aanmelden kan hier. De voorgestelde agenda voor de vergadering luidt als volgt.

Agenda 

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen van de ALV van 30 mei 2023 (notulen achter de inlog)
 5. Financieel verslag van HHV HDM over het seizoen 2022-2023
 6. Financieel verslag van Stichting Sportcomplex Groenendaal over het seizoen 2022-2023
 7. Verslag van de Kascommissie
 8. Advies van de Kascommissie: met betrekking tot decharge aan het bestuur van HHV HDM en advies van de Kascommissie aan de algemene ledenvergadering over het financieel jaarverslag van SSG. 
 9. Samenstelling bestuur HDM gewijzigd: Mijke Roovers treedt af als secretaris en Maartje Smeele als bestuurslid Jeugdorganisatie en projecten. Het bestuur stelt voor te benoemen als opvolgers Stephanie de Vaere als secretaris en Olger Bosma als bestuurslid Jeugdorganisatie en projecten.
 10. Samenstelling bestuur Stichting Sportcomplex Groenendaal: binnen het bestuur van SSG hebben geen wijzigingen plaatsgevonden.
 11. Mededelingen van het bestuur
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

 

 

ALV & jaarverslag Overzicht