Rabobank en HDM gaan aan de slag met verduurzaming

BESTUUR HDM - Rabobank en HDM gaan binnen het Rabo ClubSupport programma aan de slag met het verder verduurzamen van de club. Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de hal is het eerste wat nu aangepakt wordt. HDM ontvangt naast procesbegeleiding ook een financiële bijdrage om haar ambitieuze duurzaamheidsdoelen te realiseren.

“Verduurzamen staat hoog op onze agenda, alleen is dit niet altijd eenvoudig”, vertelt Dorine Dielen, voorzitter HDM. “Opbrengsten wegen op de lange termijn op tegen de kosten. Echter blijven investeringen soms dromen - zoals ons clubgebouw - door hoge bouwkosten, hoge rente en complexe regelgeving voor bijvoorbeeld stikstof en een bestemmingsplan. Ondanks deze uitdagingen blijven we stappen zetten om verder te verduurzamen. Dit jaar komen op het dak van de sporthal circa 240 zonnepanelen. Hiermee wekken we bijna net zoveel op als we dagelijks gebruiken. Dankzij een mooie bijdrage van de Rabobank en een subsidie van de gemeente is de investering in deze zonnepanelen voor ons snel terugverdiend. Naast terugleveren van energie aan het net denken we voor de lange termijn na over een batterij voor opslag. Eerst nu stap één, het maximaal opwekken van energie via onze nieuwe duurzame bronnen.” 

“Bij de Rabobank vinden we dat iedereen een club verdient. Verenigingen zijn daarom onmisbaar en het belang van een duurzame sportcultuur is ons duidelijk,” vertelt Harry Wientjens, directeur coöperatieve Rabobank. “Daarom hebben we met Rabo ClubSupport een ondersteuningsvorm ontwikkeld om sport- en cultuurverenigingen en -stichtingen met een grote ambitie op het gebied van duurzaamheid te helpen. Zo geven we als coöperatieve bank een deel van ons resultaat terug aan de verenigingen en bieden we hen ondersteuning tijdens hun verduurzamingstraject.” Meer informatie over Rabo ClubSupport? Ga naar: www.rabobank.nl/leden/clubsupport

Nieuws Overzicht