afgebroken lichtmasten bij clubs in de regio

BESTUREN SSG EN HDM - Hoe zit dat op HDM? Kort na elkaar hebben bij clubs bij in onze regio incidenten plaatsgevonden met afgebroken lichtmasten. Wij zijn geschrokken en tegelijkertijd enorm opgelucht dat dit slechts tot materiële schade heeft geleid.

 
Op HDM volgen wij de ontwikkelingen op de voet. Wij hebben contact met de gemeente Den Haag, de getroffen clubs, andere clubs in de omgeving en de KNHB (die op haar beurt schakelt met NOC-NSF). Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak is geweest van het bezwijken van de masten en of er een verband is tussen de oorzaken van de verschillende incidenten. Wij zijn in afwachting van de resultaten en conclusies.
 
Ondanks dat de lichtmasten op HDM niet direct vergelijkbaar lijken met de masten op Ring Pass Delft en Craeyenhout, zullen wij naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek zo nodig z.s.m. extra inspectie instellen naar de technische staat van onze eigen masten. 
 
Bij onraad verzoeken wij iedereen zich te wenden tot het aanwezige horecapersoneel. Zij zullen uw zorg snel verder brengen in de organisatie.
 
Wees alert. HDM zijn wij samen.
Nieuws Overzicht