uitwijkprotocol onbespeelbaar hdm-veld

Het kan zijn dat de hdm-velden onbespeelbaar zijn. Lees hier over het uitwijkprotocol.

Wedstrijdtype / omstandigheden

Wedstrijden van de hdm topteams H1 en D1, j/mA1, j/mB1 en j/mC1 (meestal gefloten door Bondscheidsrechters van de KNHB), dienen bij een onbespeelbaar veld (vorst, wateroverlast etc.) altijd te worden verplaatst naar een veld dat op dat moment geschikt wordt geacht om wel te bespelen. Indien géén ander veld geschikt is, vindt afgelasting plaats.

Alle wedstrijden van overige niet hiervoor genoemde teams komen te vervallen indien het aangewezen veld onbespeelbaar is en er gedurende de geplande speeltijd géén ander vrij veld beschikbaar is. Deze wedstrijden worden op een later tijdstip ingehaald.

 

Wie bepaalt of een veld al dan niet bespeelbaar is?

De wedstrijdsecretarissen junioren en senioren keuren het veld en bepalen de voorafgaande avond of op de ochtend van de desbetreffende competitiedag de bespeelbaarheid en communiceren dat aan de managers/coaches/captains van de topteams die staan ingedeeld op het desbetreffende veld. (Voor Hoofdklassewedstrijden geldt een andere procedure: hier bepaalt in beginsel een door de KNHB aangewezen consul de veldsituatie). Indien vlak voor aanvang van de wedstrijd de weersomstandigheden dusdanig zijn veranderd dat een veld alsnog niet bespeelbaar is, zullen de scheidsrechters op dat moment beslissen in overleg met de managers (adviserende rol) van de teams.

 

Naar welk veld wordt de wedstrijd verplaatst?

De wedstrijdsecretarissen, of op het laatste moment de scheidsrechters in overleg met de managers, bepalen het meest geschikte vervangende veld. Indien meerdere velden gelijk geschikt zijn, zal worden gekozen voor het desbetreffende veld waar de overlast voor op dat veld ingeplande wedstrijd(en) het minst groot is. De ingeplande wedstrijd(en) die gespeeld zouden worden op het veld waarnaar het topteam uiteindelijk uitwijkt, kunnen vervolgens:

a) worden verschoven naar een vrij veld indien dit beschikbaar is;

b) gespeeld worden op het vrijgekomen veld van het topteam mits dit veld redelijk bespeelbaar is of;

c) komen te vervallen en dienen op een later moment te worden ingehaald.

 

Goede en tijdige communicatie door manager topteam is erg belangrijk!

Als een voormelde wedstrijd wordt verplaatst, is het van groot belang om zo snel mogelijk het besluit kenbaar te maken aan de manager / coaches / captains van de teams van de (ingeplande) wedstrijden op het uitwijkveld. Het snel en correct informeren is de taak van de manager van het desbetreffende topteam. Goede en tijdige communicatie hiervan is essentieel.

 

Mogelijk dispuut

Indien er met betrekking tot het voorstaande een mogelijk dispuut ontstaat, wordt het eindstandpunt bepaald door het bestuurslid Tophockey. Indien deze niet bereikbaar is, zal een ander bestuurslid van hdm een eindstandpunt innemen.

Communicatie van deze informatie

Deze informatie is geplaatst op www.hdmonline.nl, het infobord in het clubhuis en kenbaar gemaakt aan alle managers van de desbetreffende topteams.

 

Afsluitend

Dit protocol is opgesteld om duidelijkheid met betrekking tot uitwijk bij een onbespeelbaar veld te verschaffen, waarbij uiteraard de wens wordt uitgesproken dat zo min mogelijk wedstrijden hoeven te worden verplaatst.

wedstrijdsecretariaat Overzicht