boetes

De KNHB kan voor een aantal overtredingen boetes opleggen. Als team/speler ben je hier verantwoordelijk voor.

Boetes worden door de KNHB opgelegd in de navolgende gevallen en variëren van € 250,00 tot € 5,00 afhankelijk van de aard:
1. het niet juist en/of volledig invullen van het wedstrijdformulier;
2. het niet tijdig inzenden/ontvangen van het wedstrijdformulier;
3. het niet juist en/of volledig invullen van de uitslagen op internet voor maandagavond 19.00 uur.

4. het niet of te laat verschijnen op een wedstrijd (naast boete ook 3 punten in mindering).

5. de kosten verbonden aan de eerste kaart (geel/rood) van een speler wordt door hdm betaald. Vanaf de 2e ontvangen kaart (geel/rood) worden de kosten doorberekend aan de betreffende speler.


Alle boetes veroorzaakt door de onzorgvuldigheid van de captain zullen op het bewuste team worden verhaald.

wedstrijdsecretariaat Overzicht