invalregels bij beslissingswedstrijden

Aan het invallen bij andere teams in de beslissende fase van de competitie zijn strenge eisen verbonden. Overtreding hiervan levert boetes op.

invalregels bij beslissingswedstrijden

De districtscompetitieleider heeft het recht om competitiewedstrijden aan te

merken als beslissingswedstrijden.

Omdat er geluiden komen dat in de beslissende eindfase van de competitie

nogal “creatief” met invallers wordt omgegaan is besloten de volgende

wedstrijden als beslissingswedstrijden aan te merken:

alle wedstrijden die gespeeld worden na het weekend van 18/19/20 mei 2013.

Dit geldt dus ook voor de inhaalwedstrijden tot het einde van het seizoen.

Voor beslissingswedstrijden geldt:

 

Niet-gerechtigde jeugdspelers bij beslissingswedstrijden

1. Een jeugdspeler - die op zich de juiste leeftijd heeft om in het

betreffende team uit te komen (A.2.3.) - mag slechts voor

beslissingswedstrijden van dat team uitkomen indien hij/zij in voorgaande

wedstrijden in dezelfde competitie tenminste tweemaal voor dat team is

uitgekomen.

2. Deze regel geldt niet indien het een jeugdspeler uit een lager elftal

binnen dezelfde categorie betreft of een jeugdspeler uit een lagere

categorie.

Speelgerechtigde spelers

Voor alle duidelijkheid wijzen wij nogmaals op het bondsreglement 2012,

artikel A4.1, lid 4 :

A.4      Spelers

4.1 Speelgerechtigde en niet-speelgerechtigde spelers

4. Bij de Junioren is het voor een speler op zich

geoorloofd om binnen één categorie (bijv. A/B enz.) voor alle teams uit te komen. In het geval het bondsbestuur dan wel de districtsbestuurscommissie

echter vaststelt, dat het uitkomen van een speler uit een hoger team

(bijv. A1) in een lager team (bijv. A2) binnen die categorie competitievervalsing veroorzaakt, dan kan het bondsbestuur dan wel de districtsbestuurscommissie de speler als niet-speelgerechtigd aanmerken.

Op het moment, dat er twee klassen verschil of meer bestaat tussen

invallende speler en het team, waarin hij invalt, kwalificeren wij dat als

competitievervalsing; in dat geval zal conform de artikelen in A.4.3

bestraft worden.

Indien er problemen ontstaan bij invulling van de teams (bv bij kleine

verenigingen met alleen een C1 en C2 en meer dan 1 klasse verschil), dient

men dispensatie aan te vragen bij de competitieleiding / district.zh@knhb.nl

<mailto:district.zh@knhb.nl>  .

wedstrijdsecretariaat Overzicht