De haagse Sporttuin

Sinds 2005 geven speelsters van hdm dames 1 met veel plezier hockeytraining in De Haagse Sporttuin.

Wat is De Haagse Sporttuin? De Haagse Sporttuin is een multifunctioneel sportcomplex van 2000 m2 dat kinderen uit de Haagse Schilderswijk de kans biedt om laagdrempelig deel te nemen aan georganiseerde sportactiviteiten. Het sportcomplex, De Haagse Sporttuin, omvat vier multifunctionele sportvelden waarop vrijwel iedere sport gespeeld kan worden.

De Haagse Sporttuin wordt geëxploiteerd door het openbaar onderwijs dat in samenwerking met sociaal-maatschappelijke instellingen binnen de wijk uitsluitend georganiseerde sportactiviteiten verzorgd. De vijf samenwerkende openbare basisscholen initiëren de activiteiten op het sportcomplex waarbij zoveel mogelijk wordt samengewerkt met welzijnsinstellingen en sportverenigingen. De samenwerking tussen deze instellingen wordt ook wel samenwerking binnen “de sportieve driehoek” genoemd.

In tegenstelling tot veel sportverenigingen is De Haagse Sporttuin gesitueerd in hartje Schilderswijk met een unieke centrale ligging, waardoor een basisschoolkind zelfstandig het sportcomplex kan bereiken. De meeste sportverenigingen liggen namelijk te ver buiten de wijk voor basisschoolkinderen om er zelfstandig naar toe te gaan.

De Haagse Sporttuin is meer. Het biedt kinderen uit de Schilderswijk de kans om in een veilig afgeschermde en pedagogische omgeving buiten te sporten, zodat ouders zich geen zorgen hoeven te maken wanneer hun kinderen buiten zijn. De continue aanwezige beheerder, verplichte begeleiding van kinderen tijdens activiteiten en de beperkte toegankelijkheid van het sportcomplex dienen ertoe dat kinderen zich in zowel motorisch als sociaal-emotioneel opzicht optimaal kunnen ontwikkelen. Tenslotte krijgen buurtbewoners in de toekomst de mogelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan het in stand houden van het sportieve leefklimaat in De Haagse Sporttuin.

De Haagse Sporttuin heeft als uiteindelijke doelstelling kinderen met een (sport)achterstandssituatie vanuit georganiseerd schoolsport aanbod door te laten stromen naar sportverenigingen. Samenwerking met instellingen binnen de wijk en sportverenigingen is noodzakelijk om uiteindelijk deze doorstroom te laten plaatsvinden. Aanvankelijk zal het kind lid worden van de schoolsportvereniging in de wijk om uiteindelijk lid te worden van een reguliere sportvereniging.

Het sportcomplex moet de verbinding gaan vormen tussen sport op school en de sportvereniging:

“DE HAAGSE SPORTTUIN”