Hockey Academy

www.hockey-academy.nl

Ontwikkeling van de hockeysport en de Hockey Academy
Hockey heeft de laatste 10 jaar een grote ontwikkeling doorgemaakt.

Het spel heeft zich positief ontwikkeld door ondermeer goede aanpassingen m.b.t. de spelregels, gedeeltelijke professionalisering van spelers en coaches en de goede resultaten van de nationale ploegen.

Ondanks deze positieve ontwikkelingen heeft Wouter Tazelaar, de ontwikkelaar van de Hockey Academy, vanuit zijn eigen ervaring als speler en coach, zich gerealiseerd dat de spelers de basistechnieken matig beheersen. Daardoor zijn tactische concepten moeilijk te verwezenlijken. 

De reden dat spelers de technieken matig beheersen komt doordat zij in de jeugdelftallen deze technieken onvoldoende hebben aangeleerd. Spelers staan er soms niet open voor om de techniek goed aan te leren en trainers hebben niet altijd de tijd en de kennis om de technieken goed uit te leggen. Via de Hockey Academy hebben de jeugdspelers de mogelijkheid de basistechnieken goed aan te leren. 

Korte omschrijving van de Hockey Academy
De Hockey Academy is een trainingsstructuur die kan worden gebruikt voor de hele jeugdafdeling van een hockeyclub. Via volledig uitgewerkte trainingen, testen en rapportages hebben de trainers een kader om mee te werken en krijgen de spelers een perfecte gelegenheid om zich te verbeteren op hun techniek (totaal 45 technieken). Een agenda (per team) zorgt ervoor dat de communicatie binnen het team, zoals rij-beurten van ouders, trainingsstof per week, datum van de testen, verjaardagen etc. goed geregeld kunnen worden.

Ook zit er een spelers-volgsysteem bij, zodat coaches van de toekomst in één opslag de gewenste basisinformatie per speler kunnen bekijken. Bijvoorbeeld: heeft speler ooit een blessure gehad, is hij/zij een goede leerling op school, is hij/zij goed coachbaar etc. 

Ontstaan van de Hockey Academy
Door een jarenlange ervaring als speler en momenteel als (FIH gediplomeerd) trainer/coach heeft Wouter Tazelaar, de ontwikkelaar van de Hockey Academy producten, geconstateerd dat er een aantal knelpunten in het huidige hockey zijn ontstaan, te weten:

  • Een slechte beheersing van de basistechnieken bij de senioren
  • Problemen bij het aanleren van de vele nieuwe basistechnieken t.g.v. de snelle ontwikkelingen in het hockey
  • De voortgaande ontwikkelingen van de tactische concepten

Vier aandachtspunten
Om de knelpunten in het hockey adequaat aan te pakken, moet er een duurzame oplossing komen. Hockey Academy biedt deze oplossing in de vorm van een multimedia product dat vele jaren gebruikt kan worden.

Bij de ontwikkeling van de producten van Hockey Academy houden we rekening met vier aandachtspunten ten aanzien van het aanleren van de basistechnieken:

  • De trainer of coach beschikt zelf niet altijd over de basiskwaliteiten
  • De trainer is tijdens de training voornamelijk bezig om de organisatie goed uit te voeren, waardoor het vaak moeilijk is om de tijd te vinden om technische persoonlijke aanwijzingen te geven
  • De trainer of coach is niet altijd in staat alles helder over te brengen
  • Spelers nemen de gegeven informatie niet altijd goed op

Hockey Academy geeft een adequate oplossing ten aanzien van de vier aandachtspunten genoemd bij ontwikkeling. Hierdoor is de club in staat een duidelijke structuur neer te zetten die vele jaren meegaat, en zorgt voor continuïteit in de club. Hockey Academy schept hierdoor de randvoorwaarden voor een optimale begeleiding.

Spelers leren de technieken aan via de methode: Aanleren, Testen, Verbeteren en Beheersen.

Aanleren
Om de speler de technieken goed aan te leren en de uitvoering daarvan te testen, hebben de trainers een wachtwoord en gebruikersnaam om toegang te krijgen op de Hockey Academy site. Daarop staan volledige trainingen waarin per training de aan te leren techniek(en) wordt/worden beschreven. Ter ondersteuning van het aanleren van de techniek(en) worden er op de site per techniek vier videovoorbeelden gegeven.

Testen

Spelers zijn gemotiveerd om een goed resultaat te behalen bij de testtrainingen waardoor zij optimaal geconcentreerd zijn.

Verbeteren

Via een automatisch systeem op de site van de Hockey Academy, kunnen de trainers de cijfers eenvoudig invoeren en daarvan een rapport uitdraaien. Via het rapport hebben de spelers de mogelijkheid om zich te verbeteren. Op het rapport staan namelijk niet alleen de algemene cijfers die zij ontvangen per techniek maar ook hoe deze cijfers zijn opgebouwd. Daardoor zullen de spelers de mogelijkheid hebben om zich te verbeteren op specifieke punten van de techniek.

Beheersen

Totaal worden er 45 technieken aangeleerd aan spelers vanaf het team E8 t/m het team A1. Iedere techniek zal minimaal 8 keer worden getest tijdens de jeugdopleiding. Daardoor is het proces aanleren → testen → verbeteren optimaal, en is de kans groot dat de spelers de technieken zullen beheersen.
 

Hoe werkt het systeem - 45 technieken
Totaal worden er 45 technieken getraind voor de leeftijd 8 tot 18 jaar. Deze technieken zijn verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën. Per jaar worden er via het systeem 16 technieken getraind. Deze zijn verdeeld in batches van twee technieken per twee weken. Er worden dus twee technieken getraind per twee weken alvorens er weer twee andere technieken beoefend worden.

De 45 technieken zullen de spelers alleen onder de knie krijgen indien deze technieken regelmatig herhaald worden. Door gewoon het systeem te volgen zullen de spelers minimaal zes periodes van twee weken dezelfde technieken beoefenen. Zo krijgen de spelers de kans zich de technieken goed aan te leren.

16 technieken per half jaar
Er worden 16 technieken per half jaar aangeleerd. Deze technieken worden herhaald in het tweede gedeelte van het seizoen. Per twee weken traint en test de trainer twee technieken. Alle trainingen zijn te downloaden vanaf de website. De trainer hoeft alleen op de datum en niveau aan te klikken en hij kan de totale training uitprinten en meenemen naar het veld.

Opbouw training

Warming-up
Kern 1 (de te beoefenen techniek)
Kern 2 (spelsituaties)
Partijvorm
Tijdens de eerste drie trainingen worden de technieken aangeleerd in kern 1. Bij de vierde training kunnen deze aangeleerde technieken getest worden.

Testen
Iedere techniek bestaat uit drie criteria. Per criterium geeft de trainer 1, 2 of 3 punten. Deze worden ingevoerd in het systeem (5 minuten werk per twee weken). De spelers kunnen direct op de site zien welke cijfers zij ontvangen hebben.

200+ video’s
Op de site kunnen de spelers en trainers zien op welke manier de techniek dient te worden uitgevoerd. Bij elke techniek zijn er vier video’s te zien:

De oefening zelf
Juiste manier
De foute manier
Een praktijkvoorbeeld van het hoogste niveau
Door te klikken op de filmpjes kunnen de spelers en trainers via de speciale slowmotion en stap-voor-stap mogelijkheden perfect bekijken hoe de technieken uitgevoerd dienen te worden.

Gebruik van de testen
Ieder team kan zelf bekijken of de ploeg gemotiveerd is om punten te ontvangen, waardoor de technieken goed geleerd kunnen worden. Voor ploegen die daar minder interesse in hebben, veelal de wat oudere en minder goede teams, doe je de testen niet. De trainers kunnen overigens wel gewoon de kant en klare trainingen gebruiken zodat ook deze teams leuke en goede trainingen krijgen. 

Spelers Volg Systeem

Het is ideaal om aan het begin van ieder seizoen als coach de beschikbare informatie per speler eens rustig te bekijken via het Spelers VolgSysteem. Daarin staat alle informatie die de club belangrijk acht te weten per speler. Zo kun je bijvoorbeeld in een keer zien op welke positie de speler het best tot zijn recht komt, of hij/zij corner-kwaliteiten heeft, of hij/zij altijd op de trainingen is, etc.

Agenda
Via de agenda kan ieder team alle afspraken invoeren voor komende periode. Zo kunnen ouders plannen waarneer zij moeten rijden, kunnen de spelers kijken welke technieken er getraind gaan worden en in welke week zodat zij zich goed kunnen voorbereiden.

Tenslotte kan de lijncoördinator het schema voor de scheidsrechters in de agenda zetten met de benodigde informatie. Voor spelers die gebruik maken van het emailadres van de ouders: Vraag je ouders ook even naar deze uitleg te kijken.


Inloggen op de website: www.hockey-academy.nl

Gebuikersnaam en wachtwoord

Op het moment dat de coördinator van de club de namen van de spelers en trainers heeft ingevoerd op de site, ontvangen deze een automatische reply van de Hockey Academy met daarbij een unieke gebruikersnaam en wachtwoord. Indien je deze niet ontvangen hebt, meld dat dan aan je trainer of coördinator. De trainer/coördinator moet de gegevens van de speler/trainer controleren op het juiste email adres. Daarna kan de speler/trainer een nieuw wachtwoord en gebruikersnaam opvragen via de site, zie hieronder ‘gebruikersnaam kwijt of vergeten’.

Beveiliging computer
Indien je niet op de site kan komen doordat de computer dit weigert, klik je in Internet Explorer op:
Menu: Extra / Tools
Optie: Internet opties... / Internet options...
Tabblad: Privacy
Knop: Websites... / Sites...
Vul in: www.hockey-academy.nl
Klik op de knop: Toestaan / Allow
Sluit alle vensters met de knop 'OK'

Gebruikernaam kwijt of vergeten
Voer op de Hockey Academy site je emailadres in, zodat je automatisch je gebruikersnaam en een nieuw wachtwoord per e-mail ontvangt. Zie op de login pagina onder het kopje: “Wachtwoord vergeten?”

Automatisch inloggen
LET OP: gebruik deze optie alleen als je de enige gebruiker van de computer bent.

Als je bij het inloggen het vinkje bij “Voortaan automatisch inloggen” aanzet, wordt je elke keer als je de Hockey Academy site vanaf dezelfde computer bezoekt automatisch ingelogd in het systeem.
Als je op uitloggen klikt, wordt de automatische inlog instelling verwijderd.

Deze optie maakt gebruik van cookies. Zie voor het toestaan van cookies op je computer de stappen onder het kopje “Beveiliging computer” hierboven.