Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
E-mail factuurontvanger
Activiteiten
HockeyCategorie*
Scheidsnummer
Vragen
 
Aanvullende gegevens
* Tbv onderstaande vragen: Indien JA, svp aanvinken.
Zijn er reeds gezinsleden lid van hdm? *
Bent u reeds eerder lid geweest van hdm? *
Zijn de ouders lid geweest van hdm (langer dan 5 jaar)? *
Zijn de ouders lid geweest van hdm (korter dan 5 jaar)? *
-
Gegevens speelsterkte aanvrager
Beginnend hockeyer of
Gevorderd hockeyer
Aantal jaren ervaring :
Laatste vereniging/team/klasse KNHB :
Hoogst gespeelde klasse/hoe lang en waar :
Zaalhockey ervaring?
Hockey ervaring ouder(s)/verzorger(s) jeugdlid :
 
Scheidsrechter ervaring
Scheidsrechterkaart
Niveau van fluiten?
 
Kennis/kunde/ervaring tbv eventuele clubactiviteit
(bij jeugdlid in te vullen door ouder(s)/verzorger(s))
Bereidheid om naast de algemene verplichte bijdrage
een functie binnen hdm te vervullen :
als trainer/coach / mini's / jeugd / senioren
als commissie lid: hockey/arbitrage/keepers/materialen etc.
als commissie lid: buffet/website/social media/toernooien/
feesten/PR/sponsoring etc.
anders nl.:
 
hdm algemene voorwaarden
Ik heb de voorwaarden op de hdm-site gelezen en ga hiermee akkoord.
Dit formulier is naar waarheid ingevuld.
 
Door verzending van het formulier bevestig ik bovenstaande voorwaarden
hdm verwerkt de persoonsgegevens van (de ouders/verzorgers van) leden
conform haar privacyverklaring
https://www.hdmonline.nl/index.php?page=privacy&sid=5
KNHB lidmaatschap
*

KNHB lidmaatschap

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij
de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).


Uw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging
en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging
is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht uw naam, geslacht, geboortedatum, adres,
telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat
je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de
ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens
verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.

Automatische incasso machtiging
Bekijk machtiging
IBAN nr. BIC
Datum van ondertekening
Plaats van ondertekening
Onderteken contract
- Upload hiervoor of je digitale ondertekening in jpg format (bij "bestand kiezen") of
- onderteken de machtiging met je muis in het blok hieronder

Opmerking