gouden speld

De gouden speld wordt uitgereikt als blijk van waardering voor een zeer langdurige en trouwe relatie met de vereniging, bv 50 jaar lid. Dit geldt zowel voor leden en voor niet-leden.


1974:  A.P.M. de Wit †
1974:  H. van der Heide †
1975:  Jhr A.E. de Geer †
1977:  P.A. Hofman †
1977:  A.E.G. Werdmueller von Elgg †
1978:  T. Romein †
1987:  Mevrouw H. Lem-Visser †
1989:  B. Donk †
1989:  H. Couvret †
1990:  H.W. François †
1995:  H.A. Kunkeler †
2007:  B.W.M. Couvret
2011:  C.P. Scholten †
2011:  G. Smittenaar
2011:  A. van Deth
2011:  E. van der Heide
2011:  R.D. Croes †
2015:  B. Leinweber
2022:  F. Segers
2022:  F. Wolters
2024:  R. van Helvoort