gouden speld

De gouden speld wordt uitgereikt als waardering voor een zeer langdurige en trouwe relatie met de vereniging, bv 50 jaar lid. Dit geldt zowel voor leden en voor niet-leden.


1974   A.P.M. de Wit †
1974   H. van der Heide †
1975   Jhr A.E. de Geer †
1977   P.A. Hofman †
1977   A.E.G. Werdmueller von Elgg †
1978   T. Romein †
1987   Mevrouw H. Lem-Visser †
1989   B. Donk †
1989   H. Couvret †
1990   H.W. François †
1995   H.A. Kunkeler †
2007   B.W.M. Couvret
2011   C.P. Scholten †
2011   G. Smittenaar
2011   A. van Deth
2011   E. van der Heide
2011   R.D. Croes †
2015   B. Leinweber
2022   F. Segers
2022   F. Wolters