tuchtreglement

De doelstelling en taakomschrijving van de Tuchtcommissie, opgesteld en goedgekeurd door het bestuur in september 2022. Het gehele reglement is onderaan deze pagina te downloaden als pdf.

Lees meer

convenant gedragsregels Sportiviteit & Respect

De commissie Sportiviteit & Respect heeft samen met een groot aantal hockeyclubs uit de regio een convenant opgesteld waarin de gedragsregels worden beschreven die op een ieder van toepassing zijn die betrokken is bij de hockeyverenigingen. Het gaat om simpele zaken als respect, opruimen van rommel, gedragsregels rondom trainingen en wedstrijden, maar ook social media-gebruik, rook-en alcoholbeleid of intimidatie.

Lees meer