Hanenburg 1908-1910

1908-1909 In het jaarverslag over dit eerste bestaansjaar lezen we 'dat het te betreuren blijft dat nog geen beter veld gevonden is' (Hanenburg), 'dat het ledenbestand 35 was en de financiële positie versterkt zou kunnen worden door de contributie te verhogen van f5,- tot f6,-‘.(Toch nog altijd 20%.) Het blijkt, alle begin is moeilijk.

Lees meer

Houtrust 1910-1935

 

1910-1911 Er wordt van 'Hanenburg' naar 'Houtrust' verhuisd hetgeen gepaard gaat met grote financiële offers. In een brief van 29 augustus lezen we 'dat het club-tentje uit elkaar genomen en per paard en wagen naar Houtrust overgebracht werd. Kosten 60 à 70 gulden'. Voorts: 'dat een douche in de heren-kleedkamer niet onwelkom zou zijn'.

 

Lees meer

De Amonsvlakte 1936-1943

1936-1937 In dit seizoen werd het door ontwikkelingen rond het Houtrust-complex noodzakelijk uit te zien naar velden elders in de Haagse regio met alle consequenties daaraan verbonden. Het is al eerder gezegd: Henk duikt op als de man die het probleem oplost.

Lees meer

De Roggewoning 1943-1947

Desondanks was HDM nog springlevend en werd gezocht naar mogelijkheden om met hockeyen door te gaan. Op 15 september 1943 komt er een rondschrijven van secretaris Jan Verbeek: het is gelukt twee velden te huren op de Roggewoning met ingang van 18 september; met kleedgelegenheid moet beholpen worden. De aanbieding van HOC (het tegenwoordige HGC) tot medegebruik van de helft van het clubhuis, wordt dankbaar aanvaard.

Lees meer

Groenendaal II 1963 - heden

1963-1964 In 1963 viel de beslissing dat een groot gedeelte van het KLM-complex ten offer zou vallen aan stadsuitbreiding. De KLM had het resterend deel voor eigen activiteiten nodig. Gelijktijdig echter zou de Gemeente ’s-Gravenhage op het direct naastgelegen terrein een nieuw sportvelden-complex aanleggen waar HDM en VCL dat ook bij de KLM onder dak was, speelgelegenheid verwierf (Groenendaal Il).

Lees meer

allereerste HDM-nieuwjaarsfeest 31 december 1963

Naar aanleiding van het HDM Nieuwjaarsfeest van afgelopen vrijdag is lid van verdienste, Frans Fiolet, in de pen geklommen en heeft onderstaand stukje geschiedenis over het HDM nieuwjaarsfeest met het bestuur gedeeld en wij vinden het leuk om dit met alle leden te delen:

Lees meer