Stichting Sportcomplex Groenendaal (SSG)

De Stichting Sportcomplex Groenendaal (SSG) is in 1975 ingesteld op initiatief van het bestuur

van hdm en heeft tot doel het beheer en de exploitatie van de terreinen en opstallen van hdm en aanverwante zaken.

De voorzitter en penningmeester van het Stichtingsbestuur worden benoemd door het bestuur van hdm. Tussen hdm en de Stichting bestaat een contract waarin de belangrijkste onderdelen van de opdracht van hdm aan de Stichting zijn geregeld. Het komt er op neer dat de Stichting binnen een vastgelegde financiële regeling verantwoordelijk is voor het beheer en de exploitatie van de 5 kunstgrasvelden, sporthal, clubhuis (inclusief de exploitatie van het buffet), tribune, loods en van het Golfcomplex dat verhuurd is aan de hdm-dochter Stichting Golf Duinzicht (dit met uitzondering van het voormalig Postalia-complex). In de huurovereenkomst met Duinzicht is overeengekomen dat de Golf zelf zorgt voor onderhoud van de golfbaan en het daarop geplaatste clubhuis. Tevens participeert de Stichting in de, met de Haagse Rugby Club opgerichte, Stichting Krachthonk De Haagse 2.

                                     


Het onderhoud aan de kunstgrasvelden is aan derden uitbesteed. Het dagelijks onderhoud aan het complex (snoeiwerk, schoonhouden, (kunst)grasvelden, sporthal en clubhuis, lijnen van de grasvelden, beheer van het buffet) wordt uitgevoerd door professionele medewerkers. Enkele stagaires van de Sint Bernardusschool in Den Haag helpen daarbij, en niet te vergeten voor wat betreft het buffet door vele enthousiaste hdm-leden, -vaders en -moeders.

Onder het Stichtingsbestuur ressorteren de volgende commissies:

* buffetcommissie
* klusclub (klussen,reparaties)

* exploitatiecommissie