duurzaam

Wordt ons nieuwe clubhuis duurzaam?

Er is onderzocht welke duurzame investeringen mogelijk zijn en wat ze opleveren en of het haalbaar is. Besluiten over wat we wel of niet doen worden meegenomen in de totale afweging van de investeringen.

Komen er zonnepanelen op het dak?

Dit is nog niet bekend. Er wordt uitgezocht of de investering opweegt tegen de opbrengsten.