financiŽn

Hoeveel gaat het nieuwe clubhuis kosten?

Er is nog geen definitief kostenplaatje gemaakt, maar de inschatting op grond van een vuistregel is dat het huidige ontwerp 2,5 miljoen euro gaat kosten. Daar komt nog eens 1 miljoen euro bij voor sloop, tijdelijke opvang, inrichting en verplaatsing (miniveldje), vergunningen, onderzoeken en adviezen, etc.

Wie gaat het nieuwe clubhuis betalen?

We hopen op een deel subsidie van de gemeente, een deel uit andere maatschappelijk fondsen maar het grootste deel zal bij elkaar moeten worden gebracht op een andere manier zoals giften of leningen. Als een bank een lening wil verstrekken, zullen we meer inkomsten moeten genereren dan momenteel om de lening terug te kunnen betalen. Hiervoor wordt een speciaal team in het leven geroepen om een plan te maken en de middelen bij elkaar te krijgen voor het nieuwe clubhuis zonder dat het concurreert met de huidige sponsoren. We starten alleen met de bouw van een nieuw clubhuis als het financieel verantwoord is.

Krijgen we subsidie?

We kunnen een subsidie bij de gemeente Den Haag aanvragen en we weten pas zeker of en hoeveel subsidie we krijgen als ze het toekennen. Dit kan pas aangevraagd worden na 2017 vanwege de subsidie die eerder verstrekt is voor het bouwen van de hal.

Wordt de contributie verhoogd?

Dat is nu nog niet bekend. Streven is om de financiën op een andere manier rond te krijgen, maar mocht dat niet lukken, zullen we via de ALV aanvragen of de contributie verhoogd mag worden voor de bouw van het nieuwe clubhuis.