organisatie

Wie is de architect?

Next Architecten heeft de hal ontwerpen en toen tegelijkertijd de opdracht gekregen om het gehele complex te ontwerpen. Zij hebben een eerste impressie getekend. Het schetsontwerp wordt nu met hen uitgewerkt en de verwachting is dat we ook het gehele traject met Next doorlopen.

Wie gaat het nieuwe clubhuis bouwen?

Dat is nog niet bekend en wordt aanbesteed. We zullen een aannemer selecteren die past bij onze wensen en deze goed kan uitvoeren. Zowel naar kwaliteit als prijs zal worden gekeken.

Hoe is de bouw van het nieuwe clubhuis georganiseerd?

Het besluit voor de bouw zal in een Bijzondere ALV aan de leden worden voorgelegd, op voorstel van zowel het bestuur van hdm als van SSG.

Gezien de omvang van het project is er een Stuurgroep ingesteld, die als belangrijke taak heeft om de financiële kaders nader te bepalen. De Stuurgroep bestaat uit beide voorzitters, Dorine Dielen en Jan de Minjer, twee bestuursleden van SSG: Toon van der Pas (commissaris clubhuis) en Jan de Graaf (vice voorzitter SSG), en (oud-bestuurs-)leden Bart Jan Keijzer, Maarten Verhaar en Robbert Jan van der Ent Braat. 

 

De Projectgroep Nieuw Clubhuis heeft tot taak om het plan te ontwikkelen en tot realisatie te brengen. De Projectgroep bestaat uit een kern met als leden, Toon van der Pas, Maurits Burkhardt, Hans van Ginkel en wordt ondersteund door Joppe Verhoeff als projectmanager. Daarnaast steunt de Projectgroep op diverse Werkgroepen, die specifieke onderwerpen verder brengen, zoals Financiën en Fondsenwerving, Horeca, Tijdelijke Opvang en Communicatie.