planning

Welke stappen moeten er genomen worden?

Het feitelijke bouwen door de aannemer is maar een beperkt deel van het gehele proces.

Er is een eerste concept Programma van Eisen (PvE) opgesteld: waar moet het clubhuis aan voldoen? Dit wordt getoetst en wensen geïnventariseerd bij diverse gebruikers en commissies. Een eerste impressie is gemaakt door de architect van de hal, dit moet aangepast worden aan het definitieve Programma van Eisen. Dan volgt een eerste ontwerp. Voor het aanvragen van vergunningen en eventueel een bestemmingsplan wijziging, moet het ontwerp en kostenplaatje gereed zijn. We maken dus al kosten terwijl we nog niet weten of we de financiering rond krijgen.

In november 2017 kunnen we pas subsidie aanvragen bij de gemeente in verband met de eerdere subsidie die de gemeente verstrekt heeft voor de hal. We willen uiteraard geen (grote) financiële risico’s nemen. Aan het PvE en ontwerp wordt nu gewerkt, evenals aan de fondsenwerving. Als de financiën rond zijn kunnen we het plan gaan aanbesteden en vervolgens een contract afsluiten met een aannemer. Dan volgt het opzetten van de tijdelijke voorzieningen, slopen we het huidige clubhuis en kan de bouw beginnen. We kunnen daarom nu nog niets zeggen over een einddatum. 

Wanneer start de bouw?

Op dit moment kunnen we hier nog niets over zeggen. De verwachting is dat de voorbereidingen met fondsenwerving en vergunningen een paar jaar gaan duren. De sloop en nieuwbouw zelf zullen ongeveer een jaar in beslag gaan nemen. 

Wanneer is ons nieuwe clubhuis klaar?

We denken dat de aannemer maximaal een jaar nodig heeft om het clubhuis te slopen en opnieuw te bouwen. Op het moment dat de financiën rond zijn, kunnen we een indicatie geven van de verwachte opleverdatum.