Nationaal Ouderenfonds

Het Buurthuis van de Toekomst heeft in het Nationaal Ouderenfonds een partner die zich inzet voor alle ouderen in Nederland. Zij vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om op een actieve manier ouder te worden. Daarom bieden zij allerlei activiteiten aan waar mensen elkaar ontmoeten. Want ouder worden doen we samen!

Lees meer

Platform Benoordenhout

Buurthuis van de Toekomst@hdm is lid van het platform Benoordenhout. Het Platform Benoordenhout heeft als doel om ouderen langer vitaal en veilig thuis te laten wonen en bestaat uit alle woon-, zorg- en welzijnsinstellingen die actief zijn in Benoordenhout. 

jaarboek OldStars van Nationaal Ouderenfonds

Het Nationaal Ouderenfonds is sponsor van ons Buurthuis van de Toekomst@hdm. Wekelijks komen oudere buurtgenoten naar hdm om te sporten en voor het sociale aspect. Een van de activiteiten op hdm is het OldStars Walking Hockey waarbij senioren op een veilige manier een vorm van hockey kunnen spelen. Het Ouderenfonds heeft een speciaal jaarboek samengesteld aan de hand van twintig thema’s over de programma’s OldStars Sport en De Derde Helft. Het is hieronder te downloaden.

Lees meer