Beleid commissie ‘hdm snackt sportief’ 2018 - 2019

hdm maakt zich sterk voor een gezonde keuzemogelijkheid voor jong en oud in haar eigen sportkantine. Een sportieve keuze van hdm omdat dit bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze (ouders van) leden en bezoekers.

Om tot een gezonde keuzemogelijkheid te komen, heeft hdm in het seizoen 2018-2019,  in samenwerking met Team Fit, de kantinescan van het Voedingscentrum laten uitvoeren. Naar aanleiding hiervan én in het kader van duurzaamheid heeft hdm keuzes gemaakt die zichtbaar zijn in het productaanbod:

1. De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan 

Binnen de aangeboden productgroepen zoals dranken, broodjes, zuivel, etc. biedt hdm minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod tijdens de weekenden én voor het aanbod achter de bar. De betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

2. Op de opvallende plaatsen zoals op de bar, liggen gezondere keuzes

Tijdens de weekenden ligt er bij het uitgestalde aanbod altijd een gezondere keuze. Ook verkoopt hdm fruit en zijn in het drankaanbod betere keuzes opgenomen. Vanaf maart 2019 is de witte tosti vervangen voor de bruine tosti, is aan het zuivelaanbod Fristi 0.0 toegevoegd en in het snoepaanbod is een aantal producten vervangen voor een gezondere variant. Denk aan de B’tween hazelnoot, de Snelle Jelle Zero, popcorn zoet en Nibbits.

3. hdm stimuleert water drinken

Dankzij ons watertappunt langs veld 1 is er op hdm altijd schoon drinkwater voor handen. Dit is voor iedereen gratis beschikbaar.

4.  Limonade

Met dank aan de minicommissie is de hoeveelheid limonade stevig afgenomen. Na afloop van de minitraining kan door het team één kan limonade worden afgehaald bij de bar. Dit scheelt 4 Jerrycans minder limonade en maar liefst 300 tot 500 plastic bekers minder per week! Ook na de wedstrijden is het aanbod van drinken veranderd. hdm-teams krijgen één kan limonade en één kan water mee voor hun team en hun tegenstanders. Mochten ze nog meer dorst hebben dan biedt het watertappunt uitkomst!

5. Bewustwording suiker creëren

Via het suikerklontjes bord voor frisdrank en snoepgoed willen we inzicht geven in de hoeveelheid suiker die in producten zit. Door dit te laten zien, kan ieder bewust een gezondere keuze maken.

6. Drank- en rookbeleid

Sporten, alcohol en/of roken is geen gezonde combinatie. hdm heeft al een aantal jaren een actief non alcohol beleid. Bij hdm wordt er van maandag t/m zaterdag pas vanaf 16.00 uur alcohol geschonken. De leeftijdgrens van 18 jaar is hierbij leidend. Bij twijfel wordt om legitimatie gevraagd. Vanaf seizoen 2018-2019 heeft hdm een rookbeleid opgesteld.

hdm is per 1 augustus 2019 rookvrij:

Er mag alleen nog buiten het complex gerookt worden.

Met het rookbeleid heeft hdm de belangrijke stap gezet naar een rookvrije generatie.

7.  hdm en het milieu

Per seizoen worden er op hdm 55.000 plastic bekertjes, 13.500 plastic borden, 11.000 plastic rietjes en 16.500 plastic lepeltjes gebruikt. Een enorme hoeveelheid dat impact heeft op het milieu. hdm heeft daarom besloten om al het plastic te vervangen voor bio plastic van het merk Bio Futura. Een duurzamere oplossing die een positieve bijdrage levert aan het milieu.

Ambitie 2018-2019

Onze ambitie is om in seizoen 2018-2019 een ‘zilveren sportkantine’ te zijn. We volgen hierin de richtlijnen van het Voedingscentrum. De vereisten van een ‘zilveren sportkantine’ zijn:

  •  Het uitgestalde aanbod bestaat voor minimaal 60% uit betere keuzes
  •  We bieden groente of fruit aan
  •  De aankleding van de kantine verleidt tot een betere keuze

Ambitie voor de toekomst

Onze ambitie voor de toekomst is om een ‘gouden sportkantine’ te zijn. De doelen hiervoor zijn:

  •  Het uitgestalde aanbod bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes.
  •  We bieden groente en fruit aan.
  •  De aankleding van de kantine stimuleert (ouders van) leden onbewust om de betere keuze te maken.

De ambitie voor een gouden sportkantine is meegenomen in de plannen voor ons nieuwe clubhuis. Onze huidige keukenruimte is onvoldoende ingericht om deze ambitie nu al waar te maken. Daar waar we deze ambitie wel kunnen bereiken, ook onder de huidige omstandigheden, werken we structureel aan een Gezondere sportkantine.

 Kijk voor meer informatie over de sportkantine op de site van het Voedingscentrum.

In ons beleid is vastgelegd dat onze sportkantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines.

Vanuit de commissie ‘hdm snackt sportief’ is in samenwerking met het SSG bestuur in ons beleid vastgelegd dat wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart brengen en de uitkomst rapporteren aan het SSG en hdm bestuur.