sponsoring breedtejeugd

Sponsoring jeugd(breedte)hockey

Wie draagt de hockeysport een warm hart toe en wil helpen bij de verbetering van de kwaliteit van jeugd(breedte)hockey bij hdm?

Wilt u jeugdhockey ondersteunen?

hdm streeft naar continue vooruitgang en verbetering van de kwaliteit van de opleiding en begeleiding van de jeugd. Zo is er bijvoorbeeld geïnvesteerd in het ontwikkelen van train-de-trainer en coach-de-coach programma’s, het gebruik van de Hockey-Academy, onze eigen visie op het spel (de “hdm Way of Hockey”) en een actief netwerk van jeugd- en professionele trainers die zorgt voor aanwas en opleiding van trainers voor de jeugd (het “House of Trainers”).

Om extra stappen te kunnen zetten in de verdere verbetering van de kwaliteit van de hockey-opleiding voor alle jeugd van de allerkleinste mini’s tot en met de A-lijnen zijn aanvullende financiële middelen van groot belang. Daarom wil hdm een beroep doen op bedrijven, ouders, familie, kennissen van jeugdleden en alle anderen die de hockeysport een warm hart toedragen om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van jeugdhockey.

Bijdrage in iedere vorm is welkom

Een bijdrage kan bestaan uit een financiële bijdrage, als sponsor of donateur, maar ook uit de inzet van specifieke kennis en vaardigheden of het verstrekken van materialen. Doelstelling is het verder verbeteren van de kwaliteit van de hockey-opleiding, en het verhogen van het hockeyplezier van de jeugdleden.

Om dit te bereiken zouden wij graag:

  • Extra (thema)trainingen en clinics organiseren. Hiervoor zijn (deskundige) trainers nodig.  De spelers van heren 1 en dames 1 zetten zich hier ook voor in.
  • De kwaliteit van de jeugdtrainers verder verhogen door extra opleidingen en begeleiding.
  • structurele opleiding/begeleiding voor de jeugdcoaches organiseren.
  • Goed (opgeleide) jeugdtrainers vasthouden door betere betaling. Nu krijgen de trainers een bescheiden vrijwilligersvergoeding, dit willen structureel oppakken en verbeteren. Speciale looptrainingen organiseren en screenen op verbetermogelijkheden van de fysieke prestaties. Door het volgen van loop/bewegingstrainingen gaan veel kinderen zich beter bewegen en verbetert hun coördinatievermogen. Hierdoor gaan zij beter en met meer plezier hockeyen en het blessurerisico neemt af.
  • Extra aandacht voor de keepers (een onmisbare speler van een team) in de vorm van clinics en specifieke materialen voor keeperstrainingen.
  • Teambuildingsactiviteiten organiseren.
  • Meer toernooien en evenementen voor de jeugd organiseren.
  • Extra materialen aanschaffen zoals extra uitloopmaskers, maatwerk bij keepersuitrustingen, speciale trainingsmaterialen etc. zodat ook de veiligheid van alle jeugdspelers op een zo hoog mogelijk niveau blijft.

Sponsoring

Wilt u sponsor van de (breedte)jeugd worden? Dan komt de sponsorcommissie graag in contact met u. Wij horen graag hoe u wilt bijdragen om de kwaliteit van onze jeugdhockey te verbeteren. Wilt u materiaalsponsor worden, uw naam verbinden aan clinics of opleiding van trainers, of wellicht een toernooi sponsoren. Het kan allemaal. De sponsorcommissie maakt graag een afspraak waarin we dan ook kunnen afstemmen hoe hdm u kan helpen uw sponsordoelstellingen te realiseren.  U kunt de sponsorcommissie bereiken via sponsorcommissie@hdmonline.nl of 06 – 15914308.

Donateur van de jeugd worden?

Wilt u financieel bijdragen, maar wilt u geen tegenprestatie in de vorm van advertenties, sponsorbord, businessclublidmaatschap of andere uitingen? Dat kan natuurlijk ook. U kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer 1778.37.861, t.n.v. hdm o.v.v. Donatie Breedtesport en evt. doel. Voor fiscale faciliteiten bij grotere bedragen, kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Wilt u een bijdrage leveren in de vorm van specifieke kennis en/of vaardigheden en/of materialen of u op andere wijze inzetten, neem dan contact op met het bestuurslid jeugdhockey.

Ook kunt u meedoen in de Vriendenloterij, waarvan een deel van de opbrengst naar hdm jeugdhockey gaat.

Mocht u vragen of suggesties hebben, laat het ons dan weten via jeugdhockey hdm.

Wij hopen op uw bijdrage en danken u daar bij voorbaat voor.

hdm sponsor-, jeugd- en minicommissie