sportbelang SGK

Niet alleen is hdm als één van de eerste hockeyclubs begonnen met g-hockey, ook organiseert hdm al een tiental jaren een sportdag in samenwerking met de SGK. Verder gaan jaarlijks een groot aantal hdm'ers mee als vrijwilliger met de SGK skireizen.

Wat is de SGK? De STICHTING SPORTBELANG SGK is een Haagse sportorganisatie voor mensen met een verstandelijke en/of andersoortige beperking. De SGK biedt een uitgebreid scala van sportieve mogelijkheden aan waarbij de eigen mogelijkheden en voorkeur van de deelnemer voorop staat.

Zo zijn er in Den Haag vele wekelijkse sportclubs voor jong en oud op verschillende locaties. Het merendeel van de sportactiviteiten valt onder de zgn. “recreatieve sportbeoefening”, waarbij het er niet om gaat wie de beste is, maar waar iedere sporter evenveel aandacht krijgt. Voor degenen die in wedstrijdverband willen sporten zijn er echter eveneens mogelijkheden.

De SGK organiseert ook incidentele sportactiviteiten. Zo vinden regelmatig bowling, sjoel en andere evenementen plaats. Elk jaar worden er diverse zomer- en wintervakanties georganiseerd waarvoor grote belangstelling bestaat.

Al de sportactiviteiten worden geleid door professionele sportleerkrachten, die op hun beurt weer worden geassisteerd door vrijwilligers en stagiaires. Naast sportbeoefening in de vrije tijd vinden er ook binnen het speciaal onderwijs en speciale scholen in het basisonderwijs activiteiten plaats.

De SGK streeft er naar door middel van sportbeoefening de zelfstandigheid (emancipatie) van de deelnemers te vergroten, waardoor de mogelijkheid van (organisatorische) integratie meer kans van slagen krijgt. Welke sport en mogelijkheden er zijn leest u op de website van de SGK (www.sportbelangsgk.nl).