samenvatting coach de coach workshop

Begin maart 2018 gaf Jan-Willem van Vliet tijdens een workshop uitleg over sportief leervermogen bij kinderen.

Kinderhersenen zijn nog niet klaar. Ideeën en gedachten die in kinderhersenen ontstaan worden met herhaling langzaamaan opgeslagen als fysieke veranderingen. Dit heet verbreinen.

Kinderen leren anders dan ouders! Ouders leren convergent: die kun je met informatie en voorbeelden naar een punt krijgen waar je ze wil hebben. Kinderen denken en leren echter divergent: je geeft ze een zetje een bepaalde kant op en dan gaan ze spelend, associërend en proberend een kant op die niet te voorspellen is, maar waarbij ze leren tijdens dat traject.

Werken met een jeugdteam vereist daarom dat we het idee loslaten dat we ze een bepaalde kant op kunnen sturen, en dat we accepteren dat je ze wel een opdracht kan geven maar dat je daarna maar moet zien hoe die wordt opgepakt.

Gelukkig kun je op die manier heel veel van ze vragen, want ze kunnen een heleboel - als je ze maar laat. Wat helpt (en dat helpt bij elke situatie waarin je hersenkracht vraagt) is ze eerst te prikkelen door ze te confronteren met ongerelateerde maar interessante informatie. Bijvoorbeeld: een krantenknipsel met een onderzoek naar Bonobo's waarin blijkt dat de groep wel vaart bij een of meer 'lastpakken'. Zoiets stimuleert het werken van de hersenen, ook bij kids!

Jan-Willem gebruikte het onderstaande plaatje om aan te geven op welke terreinen je met kids kan - en moet - werken om 'presteren onder druk' goed te laten gaan. Bij alle buitenste 'bolletjes' moet je er dan wel aan denken dat het kinderen zijn die divergent leren en die je dus op een andere manier moet benaderen!

coach_coach.png

Hierna kan je ze met rust een opstelling laten maken, een doelstelling formuleren, een  leeropdracht, allemaal zaken die wij als coaches graag zelf willen doen maar die je los kan laten en aan het team kan overlaten.

Uiteraard allemaal wel onder toezicht, en met lichte sturing, zodat ze met zijn allen al 'verbreinend' de juiste kant op blijven gaan.

In dat kader is het belangrijk te beseffen dat als je een team een seizoen lang kunt coachen, met geluk nog wat langer, je die hele periode kunt gebruiken om ze te begeleiden bij hun evolutie. In die zin is een wedstrijd dus maar 1 stapje in een reeks, en gaat het niet om die wedstrijd, en al helemaal niet of ze die winnen, maar om wat je van te voren als leerpunt hebt bij die wedstrijd. Daar heb je het dan van te voren over, tijdens de rust, en na afloop. Hebben jullie gedaan wat je wilde doen? Wat heb je geleerd? En dan op naar de volgende wedstrijd om het nog eens te proberen!

Hockey Corner Overzicht