Buurthuis van de Toekomst@HDM

 Het Buurthuis van de Toekomst@HDM is actief sinds 2007.

Onze deelnemers variëren in de leeftijd van 2 tot 102 jaar. Zij nemen deel aan verschillende activiteiten die aansluiten bij hun belangstelling en bijdragen aan vitaal ouder worden. Kern van ons Buurthuis is bewegen en ontmoeten. Daarom worden alle activiteiten afgesloten met gezamenlijk koffie drinken met wat lekkers. Daarnaast organiseren we een paar keer per jaar extra activiteiten zoals een kerstlunch, lezingen en uitstapjes. Ook computercursussen en cursussen valpreventie zijn onderdeel van ons aanbod.

Wij zijn onderdeel van de hockeyvereniging hdm en maken gebruik van alle faciliteiten van de vereniging. Naast top- en breedtehockey is maatschappelijke betrokkenheid de derde pijler van HDM. HDM vindt, naast alle prestaties op het hockeyveld, ook de sociale prestaties van de club en haar leden van groot belang. Door de verbinding te leggen met de hockeysport en de buurt waarin hdm ligt, wil hdm iets toevoegen aan de maatschappij.

Onze partners zijn de Rabobank en het Nationaal Ouderenfonds. Het Buurthuis van de Toekomst@HDM probeert een bijdrage te leveren aan het stimuleren van actief ouder worden, inspireren tot een leeftijdsvriendelijke omgeving en het bestrijden van eenzaamheid.

Onze trainers en vrijwilligers hebben vrijwel allemaal een blauw-wit hart en zijn in verschillende hoedanigheden actief (geweest) binnen de club.